‘’Desert Odyssey ‘’ Dir. Yukihiro Shoda

‘’The Devil wears...’’ Dir. Yukihiro Shoda

‘’Girls on Fire’’ Dir. Yukihiro Shoda

‘’Alien, Life Dramatic ‘’ Dir. Yukihiro Shoda

‘’Diner’’ Dir. Yukihiro Shoda

‘’Oz’’ Dir. Yukihiro Shoda