‘’Alien, Life Dramatic ‘’ Dir. Yukihiro Shoda

‘’Desert Odyssey ‘’ Dir. Yukihiro Shoda

‘’The Devil wears...’’ Dir. Yukihiro Shoda

‘’Girls on Fire’’ Dir. Yukihiro Shoda

‘’Diner’’ Dir. Yukihiro Shoda

‘’Oz’’ Dir. Yukihiro Shoda